Kuva-i Milliye Nedir?

Kuva-i Milliye; Yurdun işgali karşısında çeşitli yörelerde ortaya çıkan milli direniş örgütlerine Kuva-i Milliye (Ulusal Kuvvetler) denir. Kuvayi Milliye, Kurtuluş Savaşı`nın ilk savunma kuruluşudur. Günümüz Türkçe ‘sindeki anlamı Ulusal Güçler’dir.

Kuvayi Milliye, ülkenin dört bir yanının Yunan, Ingiliz, Fransız, İtalyan birliklerince ele geçirildiği, Mondros antlaşması ile ülkeye ağır koşulların dayatıldığı, Osmanlı ordusunun silahlarının alınıp dağıtıldığı, herşeyin bitti sanıldığı günlerde, ulusun tepkisi olarak doğan bir halk direnişidir.

Yerel sivil örgütlenmeler, çeteler olarak ortaya çıkan Kuvayi Milliye, düzenli ordulardan oluıan işgalci güçlere karşı, bugünkü deyimiyle, bir gerilla savaşı uygulamıştır. İlk direniş olayları Güneydoğu bölgesinde Fransız’lara karşı görülmüşse de, örgütlü direniş İzmir’in düşmanca ele geçirilmesinden sonra Ege bölgesinde Kuvayi Milliye olarak başlamıı ve bağımsız yerel örgütlenmeler olarak Kuvayi Milliye yurdun her köşesine yayılmıştır. Bu bölgesel kuruluşlar, daha sonra TBMM’nin kurulması ile birleştirilmiş ve I. ınönü Savaşı sırasında da düzenli orduya dönüşmüştür.

İlk Kuva-i Milliye kıvılcımı(ilk silahlı direniş)
Güney Cephesi`nde
Dörtyol`da
19 Aralık 1918`de Fransızlara
karşı başlamıştır. Bunun en önemli nedeni, Fransızların işgallerine Ermenileri ortak etmeleridir.

İkinci etkili silahlı direniş hareketi (Örgütlü ilk Kuva-i Milliye hareketi)
İzmir`in işgalinden sonra; Kuva-i Milliye hareketini, yurtsever bazı subaylar halkı örgütleyerek
Ege Bölgesi`nde resmen başlatmışlardır.
Batı Anadolu`daki Kuvay-i Milliye birlikleri düzenli ordu kuruluncaya kadar geçen sürede Yunan birliklerine karşı vur kaç taktiği ile savaşmıştır.
Güney Cephesinde
(Adana, Maraş, Antep ve Urfa) Kurtuluş Savaşını düzenli ve disiplinli Kuva-i Milliye birlikleri yapmıştır.

Mehmet ÖZKARAMAN

Mehmet ÖZKARAMAN

KARAMANOĞLU MEHMET BEYİN TORUNU Türkiye Gaziantep Kuva'i Milliye Mucahitler Derneği AB. Başkanı

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir