KÜRTTEPE EFSANESİ

KÜRTTEPE EFSANESİ 

Gaziantep’in Şahinbey İlçesi sınırları içerisinde yeni adı “Türktepe” olarak değiştirilen semtin asıl adının “Kürttepe” olduğunu her Antepli bilir. Kürttepe Mahallesinde Kürtler oturdukları için adının “Kürttepe” olduğunu zanneden bazıları gibi, yöneticilerimizin de etnik bir çağrışım yaptığı düşüncesi ile adını değiştirerek “Türktepe” yaptıklarını anlıyoruz. Bu semtin adının “Türktepe” olmasında bir mahzur görmüyorum. Yöneticilerimizin bu semt ismini değiştirirken vatan-millet adına ne kadar kutsal(!) bir görev yaptıklarının ve “vatanın bir semtini kurtardıkları”nın hazzı içinde olduklarını tahmin ediyorum. Bazı köy ve semt isimleri bu etnik kaygılardan dolayı bilinçliymiş gibi değiştirilirken, ne kadar bilinçsizce değiştirildiğini ve Türk kültürüne ne kadar kötülük yapıldığını asırlar sonra anlamaktayız. Bu isimler değiştirilirken bir uzmana danışılsa çok iyi olacaktır. Aksi halde birer Türk olarak kendi kültürümüze zarar vermekteyiz.

Araştırmalarımıza göre, önceleri bu tepede Kürtlerin hiç oturmadıklarını anlıyoruz. Antep Harbinden sonra birkaç Kürt ailenin yerleştiğini görüyoruz. Birkaç evin oturması ile bir semtin adının değişmesi mantıklı değil. Ayrıca Antep Harbinden önce de bu tepenin adı “Kürttepe” idi. Mesire yeri olarak kullanılıyordu. Mustafa Kemal ATATÜRK Prf. Jansen’e Ankara’nın İmar planını çizdirirken, Gaziantep’li olmasından dolayı Gaziantep’in İmar planını da çizdirdiğini ve Jansen’in, Kürttepe’yi mesire yeri olarak planladığını görüyoruz.

Ancak Gaziantepli olmakla her zaman övünen, Antalya’da İş adamı olan Turan ŞAHİN(1) bey, yaptığı bir araştırmaya göre; “ “Kürttepe” adının Antep’in kuruluşu ile yaşıt olduğunu ortaya çıkardığını, Kaşgarlı Mahmut’un Divanında “Kayın” Ağacına ‘Kürt, Sumu, Deynağ’(2) denildiğini görüyoruz.” Diyor.

Not: Aşağıdaki resimde(3) kalenin sağ tarafında görülen tepenin “Kürttepe” Olduğunu ve ormanla kaplı olduğunu görmekteyiz. Dikkatli baktığımızda bu ormanların Kayın Ağaçlarından oluştuğunu da anlarız.

 

Antepli yaşlı kimselerin de ifadelerine göre “Kürttepe” denilen tepe, insanlar oturmadan önce, “Kayın Ağaç”ları ile kaplı imiş. Bu “Kayın Ağaçlarına” Antepliler de Asya Türkleri gibi “Kürt Ağacı” derlermiş. “Kürttepe” derken, aslında “Kayınlıtepe” demek istemişler. Kürttepe’de kazılan bina temellerinden halen Kayın Ağaçları gövdelerinin çıktığı büyüklerimiz tarafından söylenir. İşte bu nedenle eski Antepliler “Kayın Ağaçları”ndan dolayı bu tepeye “Kürttepe” demişler…”

Bugün bu tespiti ortaya koyduktan sonra, bu tepenin adını değiştiren yetkililerin Türk Kültüründen ne kadar habersiz olduklarını görmekteyiz.

Eski Başbakanlardan Turgut ÖZAL da Gaziantep’e gelişinde bu “Kürttepe” adı ile ilgilenmiş, yetkililere sormuş, ancak yeterli bir bilgi alamamış. O da kendince bu isimden nemalanmak istemiş. Ancak tepenin çıkışına bir kitabe ile açıklama yapılırsa bu gibilerinin kursağında kalacak ve kimse bu isimden nemalanamayacaktır bunda sonra.

Kayın Ağacı” konusu açılmışken, “Kayın”la ilgili bir bilgi daha vermek isteriz. Günlük hayatımızda “Kayın Baba”, “Kayın Ana”, “Kayın Birader” deyimlerini kullanırız. Ancak buradaki “Kayın”ın neden kullanıldığını ve nereden dilimize girdiğini birçoğumuz bilemeyiz.

Uygur Türkleri, atalarının “Kayın Ağacı”ndan türediğine inanırlar. Bu inanışa göre “Kayın Ağacı”nı mübarek sayarlar, onu kutsarlar, üzerine ilahiler ve methiyeler söylerler. İşte Totem çağından kalma bir Uygur Totemi olan “Kayın Ağacını” bizler de kutsal saydığımız için aile büyüklerimize, boy ve aşiretlerimize unvan olarak vermekle onları da “kutsamış” olmaktayız. Bu “Kayın” kelimesinin belki de 60 bin yıl öncesine giden “Uygur Medeniyeti”nin “Totem”lere inandığı çağlara dayandığını anlıyoruz. “Kürt” kelimesinin de Türk Kültüründe bir o kadar eskilere dayandığını ve Türkçe olduğunu anlıyoruz.

Bizler Anadolu’da Kayın Ağacına GÜRGEN diyoruz. UYGUR boyu da 24 GUR boylarındandır biridir ve GUR ünvanı almıştır. GUR+MANÇ boyu da GUR ünvanı yerine GUR adını direk boy adı olarak almıştır. GUR kelimesinin sonuna (T) çoğul ekini getirdiğimizde GURT olur. Bu (G) Anadolu’da zamanla sertleşerek KURT olur. GUR, KURT manasına geldiğine göre GÜRGEN, GÜRKAN, GURT, KURT, KÜRT, KURTÇA, KÜRTÇE hep aynı kökten gelirler.(4) GEN ekinin günümüzdeki GENetik ile bir bağı var mı bilinmez. Bağlantısı var ise GUR+GEN; “Kurt Geni”, GUR+KAN; “Kurt Kanı” anlamları da çıkarılabilir. Daha sonraları bu KAN, KAĞAN, sonra HAN, HAKAN şeklini almıştır.

Ayrıca Prf. Jansen, Hükümet Konağının Kolejtepe’ye yapılmasını öngörüyor, ancak Hükümet Konağını “Çukurbostan”a yaptılar. Bu da yanlış olmuştur. Çünkü Hükümet Konakları sel sularına ve saldırılara karşı devamlı yüksel yerlerde kurulmalıdır. Yeni Hükümet Konağımız da maalesef çukurdadır. Dahası var… Hükümet Konağımızın sığınağı da yoktur. Otoparkı sığınak gibi göstermişler. Bir savaş sırasında vilayet çalışmalarını sığınakta yapmalıdır. Sığınak olmadığına göre, olağanüstü hallerde şehrin nereden ve nasıl yönetileceği belli değildir. Sığınağın neden yapılmadığı Kalyon İnşaat’a sorulmalıdır. İlgillere duyurulur.

Sonuç olarak, “Türktepe” adından ve “Kürttepe” adından da rahatsız olmayız. Çünkü ikisi de Türk’ün malıdır ve Türkçedir. Türkçe “Kayınlıtepe” manasına, Eski Ana Türkçe ile ve Uygurca “Kürttepe” denilmiştir. Etnik bölücülüğün revaçta olduğu bugünlerde bölücülüğün önüne geçmek için “Kürttepe” nin çıkış yoluna bu makalemizin özet halinde bir kitabe olarak yazılmasını arzu ediyoruz. Bir yetkilinin bu kitabeyi koymada yardımcı olmasını bekliyoruz. Kürt soydaşlarımızı, kandaşlarımızı Türk Milletinden ayırmaya çalışanlar da gaflet içerisindedirler. Gafillere, Mahfillere, Hainlere ithaf olunur. 11.07.2011- Mehmet Demir ATMALI.

 

Kaynak:

1-Turan ŞAHİN Araştırmacı-Yazar, Antalya.

2-Kaşgarlı Mahmut. Divan-u Lügat-it Türk.

3-Halit Ziya BİÇER(Foto Mercek) Arşivinden alınan Resim.

4-Edip YAVUZ. Tarih Boyunca Türk Kavimleri.

Mehmet DEMİR ATMALI

Mehmet DEMİR ATMALI

Karayılan'nın Torunu. Kuva-i Milliyeci Gazeteci, Yazar, Şair, Siyasetçi

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir